După căderea regimului comunist în anul 1989, Universitatea din București a putut din nou să fie conectată la realitățile societății românești, să susțină dezvoltarea sa și să reia legăturile internaționale cu instituțiile similare.

 

Privire comparativă asupra arhitecturii de facultăți și specializări componente la Universitatea din București și la instituțiile similare (universități) din țară (1989)

Structura anului universitar 1989/1990 la Facultatea de Litere/Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Planul de învățământ al secției Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie (1990/1991)

Planul de învățământ 1990/1991 pentru anul IV și anul V la specializarea informatică

Planul de învățământ al secției de psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială 1990/1991

Comparație între planul de școlarizare per facultăți la Universitatea din București (1989/1990 vs. 1990/1991)

Planul de școlarizare pentru anul universitar 1989/1990 la Universitatea din București

Planul de școlarizare pentru anul universitar 1990/1991 la Universitatea din București

Structura pe facultăți a Universității din București: 1989 vs. 1990

Specializările de la Universitatea din București din anul universitar 1988/1989 vs. 1990/1991

Colaborare internațională interuniversitară

Reînscrierea în anul 1990 a studenților exmatriculați ilegal din învățământ în timpul regimului comunist

 

 

Pentru mai multe articole și documente vă rugăm accesați secțiunea completă a expoziției digitale disponibilă aici.