Florin Dumitrescu, textier, publicitar, antropolog

Florin Dumitrescu a participat la Piață în 1990, iar în 2013 a scris cartea “Bâlciul Universității”, Humanitas. Abordarea sa este inedită: „S-a discutat mult despre manifestaţia-maraton din primăvara lui 1990, din Piaţa Universităţii. Transformarea unui simplu miting într-o demonstraţie prelungită în timp şi amplificată în spaţiu a transmis o undă de şoc în întreaga societate românească. I s-a spus fenomenul Piaţa Universităţii  şi i s-au analizat îndelung cauzele şi implicaţiile politico-ideologice, în contextul epocii (decomunizare, democratizare, „tranziţie“ spre multipartitism şi capitalism, revizionism „neo“ şi „criptocomunist“ etc.). S-a insistat mult pe ulterioarele violenţe din 13–15 iunie şi pe consecinţele acestora în plan politic.”

Florin Dumitrescu și-a îndreptat atenţia asupra Pieţei Universităţii ca fenomen integral, de experienţă umană directă, cu diversele ei dimensiuni: sacră/religioasă, mondenă, ludică/hedonică, economică etc. Cea politică nu a fost omisă, ci doar amintită sumar, în raport cu celelalte. Am privit fenomenul Piaţa Universităţii ca pe un târg, în sensul cât mai amplu al termenului: praznic de pomenire (a „eroilor-martiri“), forum de dezbateri civice, bazar, chermesă, carnaval, iarmaroc… Poate că noţiunea cea mai potrivită pentru a sintetiza toate sensurile dorite este grecescul agora, care semnifică deopotrivă spaţiu de dezbateri publice şi piaţă agroalimentară. În titlu, am preferat termenul mai pitoresc de bâlci, pentru a-mi etala mai bine viziunea.”

Vedeți întregul interviu cu Florin Dumitrescu,  realizat de Eugen Istodor, lector la Facultatea de Litere, Universitatea din București.